PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS 11.11.2021

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

  1. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Aho ja Eila Hanninen.

  1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

  1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

  1. Syyskokousasiat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Tuomo Nisula esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Talousarvio vuodelle 2022 

Tuomo Nisula esitteli talousarvioesityksen, jota muutettiin yhdistyksen taidemuseolle sen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehtävän taidelahjoituksen vuoksi. Taidemuseolta äskettäin saadun toiveen mukaisesti lahjoituksen arvo on 8000 € talousarvioesitykseen kirjatun 5000 € lahjoituksen sijasta. Liitteessä 3 on korjattu talousarvioesitys, joka hyväksyttiin em. korjauksella.

Lahjoituksen kohteena on taidemuseon kokoelmiin ostettava hämeenkyröläisen taiteilijan Liisa Heinosen teos JuhaMatti ja Jenny, jonka hinta on 12500 €. Yhdistys maksaa tästä 8000 € ja taidemuseo loput. Myöhemmin teos luovutetaan juhlallisesti taidemuseolle ja pidetään myös esillä museolla jonkun aikaa.

Jäsenmaksu vuodelle 2022 (v. 2021 jäsenmaksu 20 €) ja mahdolliset palkkiot ( v. 2021 ei palkkioita maksettu )

Päätettiin pitää jäsenmaksu 20 € ennallaan. Hallitus on päättänyt muuttaa jäsenmaksun kalenterivuosittain kerättäväksi. Vuoden 2022 jäsenmaksu tulee maksuun marraskuun 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2022 jäsenkortti postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille joulukuun 2021 puolessa välissä. Uusi jäsenkortti tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa vuoden loppuun.

Päätettiin, että yhdistyksen luottamushenkilöille ei makseta palkkioita.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Arto Jalonen, Kari Salonen, Pekka Sepponen ja Anna-Liisa Sundquist, joista Pekka Sepponen ilmoitti halunsa jättää tehtävät hallituksessa. Hänen tilalleen ehdotettiin Ville Liimataista, joka tuli valituksi. Arto Jalonen, Kari Salonen ja Anna-Liisa Sundquist jatkavat hallituksessa, kun muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa muutoin jatkavat Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi, Mikko Meurman ja Tuomo Nisula, jotka eivät olleet erovuorossa. Tuomo Nisula totesi, että hän ei tule enää jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana hänen meneillään olevan kaksivuotiskautensa tultua päätökseen vuoden kuluttua.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta (v 2021 Heikki Kuntonen ja Rea Tiira)

Kokous päätti, että toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kuntonen ja varatoiminnantarkastajana Rea Tiira.

  1. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

  1. Tiedotusasiat

Yhdistyksen pikkujoulu pidetään 14.12. klo 18 ravintola Laternassa. Luvassa on joulubuffet ja jouluista musiikki- ym. ohjelmaa. Osanottomaksu 40 € pyydetään maksamaan 7.12. mennessä. Osanottomaksun maksaminen toimii ilmoittautumisena.

Poliisimuseon taideväärennöksiä esittelevä näyttely on ollut suosittu. Yhdistys järjestää kaiken kaikkiaan kolme opastettua retkeä näyttelyyn. Seuraavat retkipäivät ovat 18.11. ja 2.12., joista jälkimmäiseen on paikkoja vielä vapaana.

Katsottiin, että yhdistys voisi tiedottaa jäsenistölle s-postilla ja kotisivulla myös Tampereella eri gallerioissa esillä olevista näyttelyistä (Tampereen taidevinkit).

Todettiin, että Outi Heiskasen näyttelyyn Ateneumissa ei ennätetä enää järjestää tutustumisretkeä, mutta Helsingin retkeä voidaan harkita alkuvuodesta, kun sopivat kohteet on löydetty.

  1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Ville Liimatainen 

Kokouksen puheenjohtaja

Anna-Liisa Sundquist

Kokouksen sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

Paula Aho

Eila Hanninen