PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUS 21.6.2021

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

 1. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Aho ja Eila Hanninen.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

 1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

 1. Kevätkokousasiat

Toimintakertomus vuodelta 2020 

Tuomo Nisula esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen

Mikko Meurman esitteli tuloslaskelman ja taseen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 30 €.

Toiminnantarkastajien lausunto 

Toiminnantarkastajien lausunto puolsi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Em. tiedot merkittiin kuulluksi.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Kokous päätti hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen ja vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myöntää hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2020.

 1. Keskustelua vuoden 2021 toiminnasta – jäsenten toiveita retkistä, tapahtumista ja tutustumiskohteista

Viimeisessä jäsenkirjeessä on tiedotettu seuraavista tapahtumista:

 • 6. klo 16.30 opastettu tutustuminen Finlayson Art Areaan, yhdistys tarjoaa tutustumisen jäsenille maksutta
 • taidematka Turkuun 21.8., lähtö klo 8.30 taidemuseon edestä.

Paula Aho esitteli tapahtumien ohjelmaa.

Jäsenkirjeessä on myös museonjohtaja Taina Myllyharjun lista suosituksista omatoimikohteiksi.

Lisäksi ehdotettiin, että yhdistys järjestää tutustumisen taideväärennöksiä esittelevään näyttelyyn Tampereen Hervannassa alkusyksystä. Toiveena on myös retki Mänttään syys-lokakuussa Banksy’in näyttelyyn (avoinna 10.10. saakka), jonka jälkeen mahdollisesti voitaisiin järjestää tutustuminen Mäntän taideyhteisöjen tiloihin.

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

 1. Tiedotusasiat

Ei ollut.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17.40.

Ville Liimatainen                                                      Anna-Liisa Sundquist

Puheenjohtaja                                                          Sihteeri 

Paula Aho                                                                 Eila Hanninen

Pöytäkirjantarkastaja                                          Pöytäkirjantarkastaja