PÖYTÄKIRJAT

[et_pb_section fb_built=”1″ admin_label=”section” _builder_version=”3.22″][et_pb_row admin_label=”row” _builder_version=”3.25″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”][et_pb_column type=”4_4″ _builder_version=”3.25″ custom_padding=”|||” custom_padding__hover=”|||”][et_pb_text admin_label=”Text” _builder_version=”3.27.4″ background_size=”initial” background_position=”top_left” background_repeat=”repeat”]

SYYSKOKOUS

Paikka           Tampereen Taidemuseo

Aika               12.11.2019 klo 17.00 – 18.30

Läsnä            21 yhdistyksen jäsentä

  1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Loppi, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi

Eila Hanninen ja Markku Hanninen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat ja ehdotus sääntömuutokseksi.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja sen hyväksyminen

Tuomo Nisula esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

5. Talousarvio vuodelle 2020 ja sen hyväksyminen, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus ( v. 2019 jäsenmaksu

20 €, ainaisjäsenmaksu  200 € ) Yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ( v. 2019 ei palkkioita maksettu )

Tuomo Nisula esitteli talousarvioesityksen, joka hyväksyttiin. Päätettiin pitää jäsenmaksu 20 € ja ainaisjäsenmaksu 200 € ennallaan. Päätettiin, että yhdistyksen luottamushenkilöille ei makseta palkkioita.

6. Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle v. 2019 – 2020

Erovuorossa olevat Arto Jalonen, Kari Salonen, Pekka Sepponen ja Anna-Liisa Sundquist ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen. Päätettiin valita nämä henkilöt jatkamaan hallituksen jäseninä. Hallituksessa muutoin jatkavat Tuomo Nisula, Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi ja Mikko Meurman, jotka eivät olleet erovuorossa.

7. Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

( v. 2019 Heikki Kuntonen ja Rea Tiira, varalla Raimo Kanerva ja Ville Liimatainen)

Toiminnantarkastajana jatkavat Heikki Kuntonen ja Rea Tiira, ja varalla Raimo Kanerva ja Ville Liimatainen.

8. Sääntömuutosehdotus, 1. käsittely

Anna-Liisa Sundquist esitteli sääntömuutosehdotuksen, josta käytiin keskustelu. Keskustelussa ehdotetun mukaisesti 3 § ensimmäinen virke muutettiin muotoon:

”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.”

Ehdotuksen 10.6 § viimeinen virke muutettiin muotoon: ”Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille jäsenille kirjeellä tai sähköisesti.”

Kokous kannatti yksimielisesti ehdotettua sääntömuutosta edellä mainituilla korjauksilla. Voimassa olevien yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntömuutos tuodaan vielä yhdistyksen kevätkokouksen vahvistettavaksi.

9. Muut asiat

Ei ollut.

10. Tiedotusasiat

Museonjohtaja Taina Myllyharjun tervehdys

Taina Myllyharju kertoi, että taidemuseo on selviytynyt hyvin hakuprosessissa, jossa aluetaidemuseo-statusta jouduttiin hakemaan museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa uudelleen. Aluemuseoiden tuli hakea statusta kaikilla alueilla Suomessa. Tehtyjen selvitysten perusteella taidemuseo pyysi kahta lisävakanssia aluemuseotehtäviensä hoitamiseen, mutta sille myönnettiin kolme ja puoli uutta vakanssia, mistä museo luonnollisesti on erittäin tyytyväinen.

Taina Myllyharju kertoi taidemuseon lisärakennushankkeen, Siilon, etenemisestä. Hankkeen suunnittelussa on edetty konkreettisiin vaiheisiin, joissa on yksilöity aikatauluja ja arvioitu rakentamisen yksityiskohtaisia kustannuksia. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja rakennuksen pitäisi olla valmis vuonna 2025.  Valtuuston poliittista päätöstä hankkeesta odotetaan alkuvuonna 2020.

Taidemuseo on tarjoutunut toimimaan yhteistyössä Sara Hildénin museon uudisrakennushankkeen kanssa, mikä tulisi olemaan aikataulultaan Siilo-hanketta myöhäisempi. Mitään konkreettisia valmisteluja hanketta varten ei ole vielä tehty. Kilpailuasetelmaa museoiden uudisrakennushankkeilla ei ole, vaan kumpaakin viedään eteenpäin omana hankkeenaan.

Osamu Tezukan ja manga-näyttelyiden jälkeen taidemuseolla avautuu Joseph Alasen jugend-aiheinen näyttely, joka on esillä 1.2. – 24.5.2020. Kesäkuun alusta taidemuseossa esitellään vuoden nuoren taiteilija Aapo Huhdan valokuvataidetta sekä BackLight-näyttely.

Paula Aho kertoi retkestä TaideRitaan 28.11.2019 ja Helsinkiin 11.1.2020 Ateneumiin (Helene Schjerfbeck ja muita)/Hämeenlinnaan (Tommi Toija). Paula Aho ottaa vastaan ilmoittautumisia. Sirkku Kölhi kerää ilmoittautumisia yhdistyksen pikkujouluun 10.12.2019 Laternassa, jossa on luvassa ruokailu ja jouluista ohjelmaa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Heikki Loppi                                                                                                   

Kokouksen puheenjohtaja

Anna-Liisa Sundquist

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Eila Hanninen

Markku Hanninen

[/et_pb_text][/et_pb_column][/et_pb_row][/et_pb_section]