PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS 10.11.2022

Aika               10.11.2022 klo 18 – 19

Paikka           Tampereen taidemuseo

Läsnä            24 yhdistyksen jäsentä

Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Pirjo Paananen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Sinikka Paakkari ja Kristiina Saarela.

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

Taidemuseon kuulumiset

Museolehtori Viliina Juntunen kertoi merkittäviä uutisia taidemuseolta. Uudeksi taidemuseonjohtajaksi on valittu Selma Green, joka on pitkän linjan taiteen tuntija, museoammattilainen ja taidehistorioitsija. Museonjohtajan tehtävään tuli paljon hakemuksia, valintaprosessi oli perusteellinen ja monivaiheinen. Uusi museonjohtaja aloittaa työssään 1.1.2023.  Museonjohtajan tehtäviä hoitaa 31.12.2022 saakka Tapani Pennanen. Yksi ensimmäisistä tehtävistä, joihin uusi museonjohtaja joutuu tarttumaan, on museossa avoinna olevien useiden vakanssien täyttäminen.

Siilo-projekti on niin ikään kesken ja kaavoitusprosessi edelleen avoinna. Prosessin ajoituksesta ei ole varmuutta, mutta nykyinen epävarma taloudellinen tilanne ja kaavoitusprosessin hitaus viittaisivat siihen, että rakentaminen päästäisiin aloittamaan ehkä vasta vuonna 2027.

Viliina Juntunen kertoi, että museolla järjestetään 20.11. perhepäivä ja päivän järjestelyihin museolla otettaisiin mielellään vastaan vapaaehtoisten apua. Vapaaehtoiset yhdistyksen jäsenet voivat ilmoittautua Viliina Julkuselle, mielellään sähköpostilla viliina.julkunen@tampere.fi.

Syyskokousasiat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023 (liite 2)

Anna-Liisa Sundquist esitteli toimintasuunnitelmaehdotuksen vuodelle 2023. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Talousarvio vuodelle 2023 (liite 3)

Tuomo Nisula esitteli talousarvioesityksen. Talousarvioesitys hyväksyttiin.

Jäsenmaksu vuodelle 2023 (v. 2022 jäsenmaksu 20 €) ja mahdolliset palkkiot ( v. 2022 ei palkkioita maksettu )

Päätettiin pitää jäsenmaksu 20 € ennallaan. Vuoden 2023 jäsenkortti postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille joulukuun 2022 puolessa välissä. Uusi jäsenkortti tulee voimaan 1.1.2023 ja on voimassa vuoden loppuun.

Päätettiin, että yhdistyksen luottamushenkilöille ei makseta palkkioita.

Yhdistyksen puheenjohtajan valinta

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula oli erovuorossa kaksivuotiskauden tullessa täyteen. Hän on toiminut yhdistyksen arvostettuna puheenjohtajana yli 12 vuoden ajan ja ilmoitti nyt, että ei enää ole käytettävissä tehtävään. Uudeksi puheenjohtajaksi ehdotettiin Ville Liimataista, joka tuli valituksi. Uusi puheenjohtaja kiitti saamastaan luottamuksesta.

Yhdistyksen kunniapuheenjohtajan valinta

Ehdotettiin, että yhdistys valitsisi kunniajäsenekseen ja kunniapuheenjohtajakseen yhdistystä loistavasti ja pitkään palvelleen Tuomo Nisulan. Tuomo Nisula valittiin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi kokouksen tukiessa lämpimästi ehdotusta. Puheenjohtaja Ville Liimatainen kiitti Tuomo Nisulaa pitkästä ja ansiokkaasta työstä yhdistyksen hyväksi ja erinomaisen ’ystävä’-ilmapiirin luomisesta yhdistyksen jäsenten ja eri toimijoiden välille. Tuomo Nisulan aktiivinen toiminta yhdistyksessä toivotettiin jatkossakin tervetulleeksi.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi ja Mikko Meurman, joista Eila Hanninen ilmoitti halunsa jättää tehtävät hallituksessa. Hänen tilalleen ehdotettiin Raija Mäkelää, joka tuli valituksi. Paula Aho, Sirkku Kölhi ja Mikko Meurman jatkavat hallituksessa, kun muita ehdokkaita ei ollut.

Puheenjohtajan valinnasta johtuen Ville Liimataisen tilalle hallitukseen ehdotettiin Pirjo Paanasta, joka tuli valituksi.

Hallituksessa muutoin jatkavat Arto Jalonen, Kari Salonen ja Anna-Liisa Sundquist, jotka ovat erovuorossa vuoden kuluttua.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta

( v 2022 Heikki Kuntonen ja Rea Tiira)

Kokous päätti, että toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kuntonen ja varatoiminnantarkastajana Rea Tiira.

Muut esille tulevat asiat

Keskusteltiin jäsenten toiveista retkiksi ja tapahtumiksi vuonna 2023. Seuraavia ehdotuksia esitettiin ja kannatettiin:

 • Alkuvuodesta retki Lahden taidemuseo Malvaan yhdistettynä johonkin muuhun kohteeseen (esim. Sibelius-talo)
 • Retki Tallinnaan keväällä huhti – toukokuussa
 • Vierailu Porin taidemuseoon ja johonkin muuhun kohteeseen
 • Käynti Juupajoella Walleniuksen Vapriikissa yhdistettynä Purnun tai Mäntän vierailuun kesällä

Tiedotusasiat

Yhdistyksen pikkujoulu pidetään 13.12. klo 18 ravintola Cafe Aleksanterinpuistossa. Luvassa on buffet-illallinen ja musiikki- ym. ohjelmaa. Joulupaketit pyydetään tuomaan arvontaa varten. Sitova ilmoittautuminen Sirkku Kölhille 28.11. mennessä ja osanottomaksu 44 € pitää maksaa myös 28.11. mennessä yhdistyksen tilille.

Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 19.00.

 

Pirjo Paananen                                                          Anna-Liisa Sundquist

Kokouksen puheenjohtaja                                           Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Sinikka Paakkari                                                        Kristiina Saarela

 

TAMPEREEN TAIDEMUSEON YSTÄVÄT RY                                 Liite 2                                

 

Toimintasuunnitelma vuodelle 2023

 

 1. Tampereen taidemuseossa vuoden 2023 aikana esillä olevat näyttelyt
 • Siveltimen voima – kultakaudelta nykytaiteeseen, avoinna 8.1.2023 asti
 • Tietoa tulevista näyttelyistä verkkosivulta https://tampereentaidemuseo.fi/nayttelyt/tulevat-nayttelyt.html. Yhdistyksen jäsenillä on vapaa pääsy näyttelyiden avajaisiin. Avajaiskutsut lähetetään jäsenistön sähköpostiosoitteisiin. Muutoin Taidemuseon näyttelyihin pääsee jäsenkortin esittämällä.
 1. Yhdistyksen ja Tampereen taidemuseon toiminnan tunnetuksi tekeminen ja varojen hankinta
 • näyttelyjen esittelyt jäsenistölle
 • yhdistyksen ja sen toiminnan informointi kulttuuritapahtumien yhteydessä
 • tiedottaminen ja yhteydenpito median edustajiin
 • tietoiskuja yhdistyksen toiminnasta retkien yhteydessä
 • kirpputorin, arpajaisten, myyjäisten ja muiden tilaisuuksien järjestäminen
 1. Taide-, teatteri- yms. retkien ja matkojen järjestäminen
 • tutustuminen Tampereen kulttuuri- ja taidenähtävyyksiin
 • tutustumisretket paikallisiin museoihin, taidekeskuksiin ja taiteilijoiden työtiloihin Tampereella ja lähistöllä
 • muut taidematkat ja -retket
 1. Yhteistyö
 • toiminnan koordinointi ja yhteistyö Tampereen taidemuseon kanssa
 • yhteistyö Tampereen Taideyhdistyksen ja Tampereen Kulttuuriyhdistyksen kanssa
 1. Vapaaehtoistyö
 • vapaaehtoistyön uusien toimintamuotojen etsiminen ja jo käytössä olevien kehittäminen Tampereen taidemuseon ja Tampereen kaupungin kanssa
 • valmius lyhyelläkin varoitusajalla tilapäis- ja avustustöiden tekemiseen
 1.                   Jäsenistön aktivointi
 • jäsenkirje 2 – 3 kertaa vuodessa
 • jäsenkirje, näyttelytiedotteet ja jäsenasiat yhdistyksen kotisivulla
 • jäsenistön sähköpostiosoitteiston hyödyntäminen yhteydenotoissa
 1.    Taidelahjoitus Tampereen taidemuseolle päätetään erikseen

 

Liite 3

Tampereen taidemuseon ystävät ry.

TALOUSARVIO vuodelle 2023

TUOTOT

Matkat                                                                    1000,-

Jäsenmaksut                                                          4800,-

Tilaisuudet                                                                500,-

YHTEENSÄ                                                              6300,-

 

KULUT

Tilaisuudet                                                               500,-

Matkat                                                                     400,-

Toimisto- ja postikulut                                              500,-

Kokouskulut                                                             400,-

Ystäväyhdistysten tapaaminen                                300,-

Atk-ylläpito                                                                600,-

Taideteosten osto, taidemuseo                                 –

YHTEENSÄ                                                              2700,-

Tilikauden tulos                                                        3600,-