PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUS 24.3.2022

Paikka           Tampereen Taidemuseo

Aika               24.3.2022 klo 18.00 – 18.50

Läsnä            18 yhdistyksen jäsentä 

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

 1. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Anne Tammilehto ja Marjatta Lehto.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

 1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

 1. Kevätkokousasiat

Toimintakertomus vuodelta 2020 

Anna-Liisa Sundquist esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2021.

Tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen

Mikko Meurman esitteli tuloslaskelman ja taseen. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 5000 €. Tämä johtui pääosin siitä, että jäsenmaksujen keräys vuodelle 2022 suoritettiin vuoden 2021 lopulla. Vuoden 2021 jäsenmaksukertymä oli siten kaksinkertainen edellisiin vuosiin verrattuna. Tämä tasoittuu, kun uusi käytäntö jäsenmaksujen keräämiseksi vakinaistuu. Yhdistyksen lahjoitus 8000 € Liisa Hietasen työn ’Jenni ja JuhaMatti’ hankkimiseksi taidemuseon kokoelmiin vähentää yhdistyksen tilillä olevia varoja, mutta yhdistyksen taloudellinen tilanne on silti hyvä.

Toiminnantarkastajien lausunto

Toiminnantarkastajien lausunto puolsi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Em. tiedot merkittiin kuulluksi.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Kokous päätti hyväksyä vuoden 2021 toimintakertomuksen ja vahvistaa vuoden 2021 tilinpäätöksen sekä myöntää hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2021.

 1. Keskustelua vuoden 2022 toiminnasta – jäsenten toiveita retkistä, tapahtumista ja tutustumiskohteista

Museonjohtaja Taina Myllyharju alusti taidemuseon kuulumisista. ’Illuusio’- ja ’Käänteissä’-näyttelyt ovat keränneet paljon kävijöitä, jo noin 5000 muutaman viikon aikana.

Museolle on nimitetty edellisen näyttelypäällikön jäätyä eläkkeelle uusi näyttelypäällikkö Maaria Salo Vaasasta. Hänellä on pitkä kokemus mm. taidekriitikkona ja nykytaiteen tuntijana. Vt. palveluvastaavaksi on nimetty Markku Nuutila. Uuden henkilöstön rekrytoinnissa huomioidaan jo nyt taidemuseon tulevat tarpeet, kuten esimerkiksi some-osaaminen ja erilaiset tekniset taidot.

Siilo-projektiin liittyvä kaavaprosessi on määrä saada valmiiksi toukokuuhun 2022 mennessä, jonka jälkeen viimeistellään käytännön rakennustöiden ja toimintojen suunnittelua. Rakennustöiden pitäisi alkaa vuoden 2024 alussa. ’Vanhan’ ja paikoin erittäin huonokuntoisen museorakennuksen perusteellinen korjaus aloitetaan samalla.

Taidemuseon väistötilat tullevat Finlaysonin alueelle. Taidemuseon ystävien apua ja vapaaehtoisia tullaan todennäköisesti tarvitsemaan.

’Museoiden yö’ järjestetään 21.5. Tapahtumaa valmistelee Viliina Julkunen taidemuseolla. Taidemuseon ystävien apua järjestelyissä todennäköisesti kaivataan. Museoiden yö sattuu samaan aikaan jääkiekon MM-kisojen kanssa, joten kisayleisöäkin saattaa olla liikkeellä ’Tampere kiekon koti’-teeman ympärillä.

11.6.2022 avautuu vuoden nuoren taiteilijan Emma Jääskeläisen ja ensimmäisenä vuoden nuoren taiteilijan nimityksen saaneen Kristian Krokforsin näyttely taidemuseolla. Samoihin aikoihin avautuu myös Finlayson Art Area-näyttely.

Jäseniltä tuli seuraavia ehdotuksia harkittavaksi kesän/alkusyksyn ohjelmaksi:

 • Retki Tukholmaan tai Tallinnaan laivalla, yksi yöpyminen kohteessa
 • Retki Sastamalaan: tutustuminen paikallisiin näyttelyihin ja taiteilijaresidensseihin
 • Haihara heinäkuussa: Riikka Lenkkerin näyttely
 • Nykytaiteen museo Kiasma/Helsinki: museo avautuu remontin jälkeen huhtikuussa ARS22-näyttelyllä, joka on avoinna lokakuuhun saakka.
 • Yhdistyksen kirpputori 21.5. ’Museoiden yön’ yhteydessä

Jo aiemmin on ilmoitettu seuraavista tapahtumista:

 • Vierailu Pyynikinlinnassa näyttelijä Auvo Vihron johdolla 5.4.
 • Tutustuminen Raatihuoneeseen 26.4.
 • Lauri Viita-museo 11.6.

Seuraavassa jäsenkirjeessä toukokuun alkupuolella kerrotaan tarkemmin kesän ja alkusyksyn ohjelmasta.

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

 1. Tiedotusasiat

Arto Jalonen kertoi yhdistyksen vasta perustetuista facebook-sivuista, joihin hän lisää valokuvia ja tekstejä yhdistyksen toiminnasta. Taidemuseo on lupautunut antamaan käyttöön museon kuvamateriaalia facebook-sivujen päivityksessä.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 18.50.

Ville Liimatainen                                                      Anna-Liisa Sundquist

Puheenjohtaja                                                          Sihteeri

 

 

Anne Tammilehto                                                     Marjatta Lehto               

Pöytäkirjantarkastaja                                          Pöytäkirjantarkastaja