Kokoukset

PÖYTÄKIRJA SYYSKOKOUS 11.11.2021

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

 1. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Aho ja Eila Hanninen.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

 1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

 1. Syyskokousasiat

Toimintasuunnitelma vuodelle 2022 

Tuomo Nisula esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2022. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

Talousarvio vuodelle 2022 

Tuomo Nisula esitteli talousarvioesityksen, jota muutettiin yhdistyksen taidemuseolle sen 90-vuotisjuhlan kunniaksi tehtävän taidelahjoituksen vuoksi. Taidemuseolta äskettäin saadun toiveen mukaisesti lahjoituksen arvo on 8000 € talousarvioesitykseen kirjatun 5000 € lahjoituksen sijasta. Liitteessä 3 on korjattu talousarvioesitys, joka hyväksyttiin em. korjauksella.

Lahjoituksen kohteena on taidemuseon kokoelmiin ostettava hämeenkyröläisen taiteilijan Liisa Heinosen teos JuhaMatti ja Jenny, jonka hinta on 12500 €. Yhdistys maksaa tästä 8000 € ja taidemuseo loput. Myöhemmin teos luovutetaan juhlallisesti taidemuseolle ja pidetään myös esillä museolla jonkun aikaa.

Jäsenmaksu vuodelle 2022 (v. 2021 jäsenmaksu 20 €) ja mahdolliset palkkiot ( v. 2021 ei palkkioita maksettu )

Päätettiin pitää jäsenmaksu 20 € ennallaan. Hallitus on päättänyt muuttaa jäsenmaksun kalenterivuosittain kerättäväksi. Vuoden 2022 jäsenmaksu tulee maksuun marraskuun 2021 loppuun mennessä. Vuoden 2022 jäsenkortti postitetaan jäsenmaksunsa maksaneille joulukuun 2021 puolessa välissä. Uusi jäsenkortti tulee voimaan 1.1.2022 ja on voimassa vuoden loppuun.

Päätettiin, että yhdistyksen luottamushenkilöille ei makseta palkkioita.

Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle

Erovuorossa olivat hallituksen jäsenet Arto Jalonen, Kari Salonen, Pekka Sepponen ja Anna-Liisa Sundquist, joista Pekka Sepponen ilmoitti halunsa jättää tehtävät hallituksessa. Hänen tilalleen ehdotettiin Ville Liimataista, joka tuli valituksi. Arto Jalonen, Kari Salonen ja Anna-Liisa Sundquist jatkavat hallituksessa, kun muita ehdokkaita ei ollut. Hallituksessa muutoin jatkavat Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi, Mikko Meurman ja Tuomo Nisula, jotka eivät olleet erovuorossa. Tuomo Nisula totesi, että hän ei tule enää jatkamaan yhdistyksen puheenjohtajana hänen meneillään olevan kaksivuotiskautensa tultua päätökseen vuoden kuluttua.

Yhdistyksen toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta (v 2021 Heikki Kuntonen ja Rea Tiira)

Kokous päätti, että toiminnantarkastajana jatkaa Heikki Kuntonen ja varatoiminnantarkastajana Rea Tiira.

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

 1. Tiedotusasiat

Yhdistyksen pikkujoulu pidetään 14.12. klo 18 ravintola Laternassa. Luvassa on joulubuffet ja jouluista musiikki- ym. ohjelmaa. Osanottomaksu 40 € pyydetään maksamaan 7.12. mennessä. Osanottomaksun maksaminen toimii ilmoittautumisena.

Poliisimuseon taideväärennöksiä esittelevä näyttely on ollut suosittu. Yhdistys järjestää kaiken kaikkiaan kolme opastettua retkeä näyttelyyn. Seuraavat retkipäivät ovat 18.11. ja 2.12., joista jälkimmäiseen on paikkoja vielä vapaana.

Katsottiin, että yhdistys voisi tiedottaa jäsenistölle s-postilla ja kotisivulla myös Tampereella eri gallerioissa esillä olevista näyttelyistä (Tampereen taidevinkit).

Todettiin, että Outi Heiskasen näyttelyyn Ateneumissa ei ennätetä enää järjestää tutustumisretkeä, mutta Helsingin retkeä voidaan harkita alkuvuodesta, kun sopivat kohteet on löydetty.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.45.

Ville Liimatainen 

Kokouksen puheenjohtaja

Anna-Liisa Sundquist

Kokouksen sihteeri

 

 

Pöytäkirjan tarkastajat

Paula Aho

Eila Hanninen

 

PÖYTÄKIRJA KEVÄTKOKOUS 21.6.2021

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi. 

 1. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Aho ja Eila Hanninen.

 1. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

 1. Hyväksytään kokouksen esityslista

Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

 1. Kevätkokousasiat

Toimintakertomus vuodelta 2020 

Tuomo Nisula esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen

Mikko Meurman esitteli tuloslaskelman ja taseen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 30 €.

Toiminnantarkastajien lausunto 

Toiminnantarkastajien lausunto puolsi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.

Em. tiedot merkittiin kuulluksi.

Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille

Kokous päätti hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen ja vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myöntää hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2020.

 1. Keskustelua vuoden 2021 toiminnasta – jäsenten toiveita retkistä, tapahtumista ja tutustumiskohteista

Viimeisessä jäsenkirjeessä on tiedotettu seuraavista tapahtumista:

 • 6. klo 16.30 opastettu tutustuminen Finlayson Art Areaan, yhdistys tarjoaa tutustumisen jäsenille maksutta
 • taidematka Turkuun 21.8., lähtö klo 8.30 taidemuseon edestä.

Paula Aho esitteli tapahtumien ohjelmaa.

Jäsenkirjeessä on myös museonjohtaja Taina Myllyharjun lista suosituksista omatoimikohteiksi.

Lisäksi ehdotettiin, että yhdistys järjestää tutustumisen taideväärennöksiä esittelevään näyttelyyn Tampereen Hervannassa alkusyksystä. Toiveena on myös retki Mänttään syys-lokakuussa Banksy’in näyttelyyn (avoinna 10.10. saakka), jonka jälkeen mahdollisesti voitaisiin järjestää tutustuminen Mäntän taideyhteisöjen tiloihin.

 1. Muut esille tulevat asiat

Ei ollut.

 1. Tiedotusasiat

Ei ollut.

 1. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17.40.

Ville Liimatainen                                                      Anna-Liisa Sundquist

Puheenjohtaja                                                          Sihteeri 

Paula Aho                                                                 Eila Hanninen

Pöytäkirjantarkastaja                                          Pöytäkirjantarkastaja

Kevätkokous 2020

Tampereen taidemuseon ystävät ry:n

KEVÄTKOKOUS

Tampereen taidemuseolla ti 3.3.2020 klo 17

 

Esillä sääntöjen kevätkokoukselle määräämät asiat,

toimintakertomus ja tilinpäätös vuodelta 2019,

toiminnantarkastajien lausunto ja tilinpäätöksen

vahvistaminen sekä sääntömuutosehdotuksen toinen käsittely.

Hallitus

TERVETULOA !

Syyskokous 2019

Tampereen taidemuseon ystävät ry. SYYSKOKOUS Tampereen Taidemuseolla tiistaina 12.11. klo 17. 

ASIALISTA

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa, jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Käsitellään toimintasuunnitelma vuodelle 2020 ja päätetään sen hyväksymisestä

5. Käsitellään talousarvio vuodelle 2020 ja päätetään sen hyväksymisestä, päätetään jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus ( v. 2019 jäsenmaksu 20 €, ainaisjäsenmaksu 200 € ) Päätetään yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavista palkkioista ( v. 2019 ei palkkioita maksettu ) Mikko Meurman

6. Valitaan yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle v. 2019 – 2020 Erovuorossa ovat Arto Jalonen, Kari Salonen, Pekka Sepponen ja Anna-Liisa Sundquist. Hallituksessa jatkavat Tuomo Nisula, Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi ja Mikko Meurman.

7. Valitaan yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat ( v. 2019 Heikki Kuntonen ja ReaTiira, varalla Raimo Kanerva ja Ville Liimatainen)

8. Sääntömuutosehdotus, 1. käsittely

9. Muut asiat

10.Tiedotusasiat

 • Museonjohtaja Taina Myllyharjun tervehdys
 • Retket:  28.11. 2019 TaideRita Lempäälä (10 €);  11.1.2020 Helsinki Ateneum (Helene Schjerfbeck) ja, Hämeenlinna (Tommi Toija) (75 €)
 • Pikkujoulu  10.12.2019, Laterna, 29.11.2019 mennessä 40 € yhdistyksen tilille FI87 6601 0001 0467 70, ilmoittautuminen Sirkku Kölhille

11. Kokouksen päättäminen

PÖYTÄKIRJAT

SYYSKOKOUS

Paikka           Tampereen Taidemuseo

Aika               12.11.2019 klo 17.00 – 18.30

Läsnä            21 yhdistyksen jäsentä

 1. Kokouksen avaus

Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,

jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Heikki Loppi, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi

Eila Hanninen ja Markku Hanninen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään syyskokoukselle säännöissä määrätyt asiat ja ehdotus sääntömuutokseksi.

4. Toimintasuunnitelma vuodelle 2019 ja sen hyväksyminen

Tuomo Nisula esitteli toimintasuunnitelman vuodelle 2020. Toimintasuunnitelma hyväksyttiin.

5. Talousarvio vuodelle 2020 ja sen hyväksyminen, jäsenmaksun ja ainaisjäsenmaksun suuruus ( v. 2019 jäsenmaksu

20 €, ainaisjäsenmaksu  200 € ) Yhdistyksen luottamushenkilöille maksettavat palkkiot ( v. 2019 ei palkkioita maksettu )

Tuomo Nisula esitteli talousarvioesityksen, joka hyväksyttiin. Päätettiin pitää jäsenmaksu 20 € ja ainaisjäsenmaksu 200 € ennallaan. Päätettiin, että yhdistyksen luottamushenkilöille ei makseta palkkioita.

6. Yhdistyksen hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle v. 2019 – 2020

Erovuorossa olevat Arto Jalonen, Kari Salonen, Pekka Sepponen ja Anna-Liisa Sundquist ovat ilmoittaneet olevansa käytettävissä hallitukseen. Päätettiin valita nämä henkilöt jatkamaan hallituksen jäseninä. Hallituksessa muutoin jatkavat Tuomo Nisula, Paula Aho, Eila Hanninen, Sirkku Kölhi ja Mikko Meurman, jotka eivät olleet erovuorossa.

7. Yhdistyksen toiminnantarkastajat ja varatoiminnantarkastajat

( v. 2019 Heikki Kuntonen ja Rea Tiira, varalla Raimo Kanerva ja Ville Liimatainen)

Toiminnantarkastajana jatkavat Heikki Kuntonen ja Rea Tiira, ja varalla Raimo Kanerva ja Ville Liimatainen.

8. Sääntömuutosehdotus, 1. käsittely

Anna-Liisa Sundquist esitteli sääntömuutosehdotuksen, josta käytiin keskustelu. Keskustelussa ehdotetun mukaisesti 3 § ensimmäinen virke muutettiin muotoon:

”Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi hallitus voi hyväksyä luonnollisen tai juridisen henkilön, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.”

Ehdotuksen 10.6 § viimeinen virke muutettiin muotoon: ”Yhdistyksen kokouksesta on ilmoitettava vähintään seitsemän (7) päivää ennen kokousta kaikille jäsenille kirjeellä tai sähköisesti.”

Kokous kannatti yksimielisesti ehdotettua sääntömuutosta edellä mainituilla korjauksilla. Voimassa olevien yhdistyksen sääntöjen mukaan sääntömuutos tuodaan vielä yhdistyksen kevätkokouksen vahvistettavaksi.

9. Muut asiat

Ei ollut.

10. Tiedotusasiat

Museonjohtaja Taina Myllyharjun tervehdys

Taina Myllyharju kertoi, että taidemuseo on selviytynyt hyvin hakuprosessissa, jossa aluetaidemuseo-statusta jouduttiin hakemaan museoviraston ja opetus- ja kulttuuriministeriön hankkeessa uudelleen. Aluemuseoiden tuli hakea statusta kaikilla alueilla Suomessa. Tehtyjen selvitysten perusteella taidemuseo pyysi kahta lisävakanssia aluemuseotehtäviensä hoitamiseen, mutta sille myönnettiin kolme ja puoli uutta vakanssia, mistä museo luonnollisesti on erittäin tyytyväinen.

Taina Myllyharju kertoi taidemuseon lisärakennushankkeen, Siilon, etenemisestä. Hankkeen suunnittelussa on edetty konkreettisiin vaiheisiin, joissa on yksilöity aikatauluja ja arvioitu rakentamisen yksityiskohtaisia kustannuksia. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa vuonna 2023 ja rakennuksen pitäisi olla valmis vuonna 2025.  Valtuuston poliittista päätöstä hankkeesta odotetaan alkuvuonna 2020.

Taidemuseo on tarjoutunut toimimaan yhteistyössä Sara Hildénin museon uudisrakennushankkeen kanssa, mikä tulisi olemaan aikataulultaan Siilo-hanketta myöhäisempi. Mitään konkreettisia valmisteluja hanketta varten ei ole vielä tehty. Kilpailuasetelmaa museoiden uudisrakennushankkeilla ei ole, vaan kumpaakin viedään eteenpäin omana hankkeenaan.

Osamu Tezukan ja manga-näyttelyiden jälkeen taidemuseolla avautuu Joseph Alasen jugend-aiheinen näyttely, joka on esillä 1.2. – 24.5.2020. Kesäkuun alusta taidemuseossa esitellään vuoden nuoren taiteilija Aapo Huhdan valokuvataidetta sekä BackLight-näyttely.

Paula Aho kertoi retkestä TaideRitaan 28.11.2019 ja Helsinkiin 11.1.2020 Ateneumiin (Helene Schjerfbeck ja muita)/Hämeenlinnaan (Tommi Toija). Paula Aho ottaa vastaan ilmoittautumisia. Sirkku Kölhi kerää ilmoittautumisia yhdistyksen pikkujouluun 10.12.2019 Laternassa, jossa on luvassa ruokailu ja jouluista ohjelmaa.

11. Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 18.30.

Heikki Loppi                                                                                                   

Kokouksen puheenjohtaja

Anna-Liisa Sundquist

Kokouksen sihteeri

Pöytäkirjan tarkastajat

Eila Hanninen

Markku Hanninen