Kevätkokous 2021 Pöytäkirja

PÖYTÄKIRJA

KEVÄTKOKOUS

Paikka               Tampereen Taidemuseo

Aika                   21.6.2021 klo 17 – 17.40

Läsnä                 17 yhdistyksen jäsentä

1. Kokouksen avaus
Yhdistyksen puheenjohtaja Tuomo Nisula avasi kokouksen ja toivotti läsnäolijat tervetulleiksi.

2. Kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa,
jotka toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina
Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Ville Liimatainen, sihteeriksi Anna-Liisa Sundquist ja pöytäkirjantarkastajiksi Paula Aho ja Eila Hanninen.

3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaan laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi. Todettiin, että kokouksessa käsitellään kevätkokoukselle säännöissä määrätyt asiat.

4. Hyväksytään kokouksen esityslista
Hyväksyttiin yhdistyksen hallituksen laatima esityslista työjärjestykseksi.

5. Kevätkokousasiat
Toimintakertomus vuodelta 2020
Tuomo Nisula esitteli toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tilinpäätös vuodelta 2020, joka käsittää tuloslaskelman ja taseen
Mikko Meurman esitteli tuloslaskelman ja taseen. Yhdistyksen taloudellinen tilanne on hyvä. Tilikauden tulos oli ylijäämäinen noin 30 €.

Toiminnantarkastajien lausunto
Toiminnantarkastajien lausunto puolsi tili- ja vastuuvapauden myöntämistä.
Em. tiedot merkittiin kuulluksi.
Päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille tilivelvollisille
Kokous päätti hyväksyä vuoden 2020 toimintakertomuksen ja vahvistaa vuoden 2020 tilinpäätöksen sekä myöntää hallitukselle vastuuvapauden vuodelta 2020.

6. Keskustelua vuoden 2021 toiminnasta – jäsenten toiveita retkistä, tapahtumista ja tutustumiskohteista
Viimeisessä jäsenkirjeessä on tiedotettu seuraavista tapahtumista:
– 29.6. klo 16.30 opastettu tutustuminen Finlayson Art Areaan, yhdistys tarjoaa tutustumisen jäsenille maksutta
– taidematka Turkuun 21.8., lähtö klo 8.30 taidemuseon edestä.
Paula Aho esitteli tapahtumien ohjelmaa.
Jäsenkirjeessä on myös museonjohtaja Taina Myllyharjun lista suosituksista omatoimikohteiksi.
Lisäksi ehdotettiin, että yhdistys järjestää tutustumisen taideväärennöksiä esittelevään näyttelyyn Tampereen Hervannassa alkusyksystä. Toiveena on myös retki Mänttään syys-lokakuussa Banks’in näyttelyyn (avoinna 10.10. saakka), jonka jälkeen mahdollisesti voitaisiin järjestää tutustuminen Mäntän taideyhteisöjen tiloihin.

7. Muut esille tulevat asiat
Ei ollut.

8. Tiedotusasiat
Ei ollut.

9. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen noin klo 17.40.

Ville Liimatainen
Puheenjohtaja

Anna-Liisa Sundquist

Sihteeri

Paula Aho
Pöytäkirjantarkastaja

Eila Hanninen

Pöytäkirjantarkastaja

 

 

 

 

 

Kirjoittaja Anna-Liisa Sundquist

19.11.2021

Muut artikkelit…